Solarni paneli za devet javnih objekata u Subotici

Povodom Međunarodnog dana energetske efikasnosti u Velikoj većnici Gradske kuće održana  je konferencija u okviru projekta „Energy efficient public power“ koji je deo  Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije.

Partneri na ovom  projektu su Opština Satnica Đakovačka i Grad Subotica. Projekat je zasnovan na uspostavljanju energetski efikasnih javnih zgrada kroz primenu elektrana na obnovljive izvore energije kao primer energetski održive i ekološki prihvatljive javne politike. Ukupan budžet projekta je 1.420.000 evra, od toga budžet Satnice Đakovačke je 693.000 evra, a budžet Grada Subotice 727.000 evra. U okviru ovog projekta Grad Subotica i opština Satnica Đakovačka žele da izgrade solarne sisteme, solarne elektrane na javnim ustanovama –0,45 MW i mreže energetski efikasne javne rasvete. Kroz ovaj projekat na devet subotičkih objekata javne namene biće postavljeni solarni paneli.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio