Srbija će do kraja aprila dobiti svoj serološki test na prisustvo antitela na korona virus

Na ovom projektu koje finanasiraju Fond za nauku Srbije i UNDP trenutno rade profesori i asistenti na Hemijskom fakultetu u Beogradu, u saradnji sa kolegama sa Poljoprivrednog fakulteta i Instituta INEP.

Zahvaljujući njihovom trudu i znanju  krajem godine bi trebalo da se pojavi i prototip antigenskog testa, koji će se daljim istraživanjima učiniti mnogo osetljivijim od postojećih, pa će tako moći da detektuje korona virus već u ranoj fazi bolesti. Inače, test za antitela već proizvodi INEP, ali sa proteinima iz inostranstva.

– Te iste proteine sada ćemo priozvoditi kod nas i neće morati da se kupuju. Kada ovladamo tehnologijom za proizvodnju proteina moći ćemo lako da se prilagodimo i promenama koje nastaju kod mutacija – navodi Prof. dr Tanja Ćirković sa Katedre za biohemiju Hemijskog fakulteta.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio