Subotica traži partnera za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Lokalna samouprava pokrenula je javnu nabavku u kojoj je opredelila 150 miliona dinara za projekat javno-privatno partnerstvo za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, na period od pet godina.

Projektom je predviđena dezinfekcija oko 400.000 kvadratnih metara javnih površina u slučaju brojnih zagađenja. Poslovi dezinsekcije vezani su za suzbijanje komaraca i krpelja. Planira se šest tretmana u toku godine na suzbijanju komaraca, koji će se vršiti na površini od 24.000 hektara, dok će se larve suzbijati na površini od 450 hektara. Plan je i da se podeli 30.000 tableta po mesnim zajednicama za suzbijanje komaraca u domaćinstvu. Predviđena su i dva godišnja tretmana za suzbijanje krpelja, koji će se vršiti na 200 hektara javnih površina. Sistemska deratizacija vršiće se prema planu jednom godišnje u preko 54.000 domaćinstava, a takođe vršiće se i na gradskoj deponiji, stočnih grobalja i javne kanalizacije. Postupak javne nabavke otvoren je do 27. aprila.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio