Takse i naknade možemo platiti online

Građanima Srbije omogućeno je da efikasnije plate takse i naknade za usluge koje pružaji organi javne uprave. Zajednički projekat MUP-a i Kancelarije za informacione tehnologije pod nazivom „Plati“, predstavlja novu elektronsku uslugu na Portalu elektronske uprave.

Zahvaljujući posebnom sistemu plati.euprava.gov.rs kreiran je jedinstveni platni nalog, za bilo koju uslugu koji sadrži jedinstveni poziv na broj odobrenja. Na ovaj način u potpunosti se eliminiše potreba donošenja overene uplatnice u papiru kao dokaza da je plaćena odgovarajuća taksa ili naknada. Nakon kreiranja platnog naloga, građani na portalu e-uprave mogu izvršiti plaćanje dina, viza, master i mastro platnom karticom svih banaka koje posluju na tržištu Srbije, ali isto tako kreiranu uplatnicu mogu da sačuvaju i da plate putem svog naloga elektronskog bankarstva ili na šalteru bilo koje banke ili pošte, navodi se na sajtu e-uprave.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio