U toku je brojanje cveta šafranjike

Zaposleni u JP „Palić-Ludaš“ ovih dana izašli su u Radanovačku šumu, gde tradicionalno prebrojavaju jedinke cveta šafranjike.

Brojanjem ovog retkog cveta istovremeno vrši se i monitoring istog, čiji se broj u šumi kreće između 80 i 100 hiljada jedinki. Šafranjika je biljka endemske vrste, koja cveta uglavnom u šumsko-stepskim područjima, stoga je Radanovačka šuma sa svojim karakteristikama idealno stanište za ovaj cvet. Pored šume kraj Subotice, šafranjika u manjoj meri cveta i u šumama Mađarske duž graničnog pojasa sa Srbijom, a karakteristična je po svojoj ljubičastoj boji. Brojanje šafranjike vrši se na 80 lokaliteta ukupne površine 8 hektara, a zanimljivo je da se svake godine javljaju novi lokaliteti unutar Radanovačke šume, na kojima se šafranjika proširila i procvetala.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio