Uklonjena divlja deponija između Starog Žednika i Đurđina

Divlja deponija između Starog Žednika i Đurđina, uklonjena je po nalogu gradonačelnika Subotice Stavana Bakića, a na zadovoljstvo stanovnika, koji su već duže vreme imali ekološki problem u ataru ova dva naseljena mesta.

Mehanizacija i radnici JKP „Čistoća i zelenilo“ u potpunosti su očistili prostor od kabastog i ostalog otpada, ostataka uginulih životinja i drugog smeća koje je predstavljalo i potencijalni izvor zaraze. Govoreći o akciji, pomoćnik gradonačelnika za komunalnu delatnost Marko Marić je dodao da u Subotici ima čak 20 divljih deponija, od kojih nažalost građani aktivno mimo propisa iznose smeće na deset lokacija. Marić je, u ime gradonačenika Bakića, apelovao da se sa takvom praksom prestane jer ovakve akcije iziskuju godišnje značajna finansijska sredstva koja bi se mnogo bolje mogla utrošiti na korist građana. Grad Subotica će i pored troškova ovakvih akcija, ostati privržen uklanjanju deponija i saniranju prostora koji su zauzimale.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio