Unija poslodavaca poslala niz predloga Vladi Srbije

Poslodavci su zatražili od Vlade Srbije da u pronalaženje rešenja za održivost privrede u uslovima pandemije uključi i druge aktere, da postojeći Krizni štab pretvori u medicinsko telo, a pored toga predložene su i konkretne mere za rasterećenje najugroženijih sektora privrede.

Na jučerašnjoj online pres konferenciji povodom predatog dokumenta Vladi Srbije, navedena je mogućnost da prioritet u radu dobiju ugostiteljski objekti i hoteli gde su zaposleni vakcinisani što bi bila i dobra poruka za imunizaciju, kao i da medicinske nadležnosti ostanu Kriznom štabu a da država i ministarstva preuzmu ostale nadležnosti i da vode računa o privredi, životu, kulturi. Moraju se naći prave mere koje će dati bolje rezultate i oko zaštite građana i u funkcionisanju kompanija, kao i da se ugostiteljski objekti mogu otvoriti i uz oštrije mere čije pooštravanje bi se neselektivno kontrolisalo.

Predlagano je da Vlada Srbije treba da u razgovore o merama uključi i insitucije kao što su socijalno ekonomski saveti i Fiskalni savet kako bi saznali pravo stanje na terenu i dobili vredne predloge za što bolje i normalnije funkcionisanje u budućnosti.

UPS je od Vlade Srbije zatražio niz mera za najširi sektor uslužnih delatnosti koje je pandemija najviše ugrozila.

  • Zatraženo je smanjenje poreza na dodatu vrednost za hranu i piće na 10 procenata za hotelijerstvo i ugostiteljstvo, kao i oslobađanje plaćanja poreza na dobit za najugroženije sektore kojima je u proteklom periodu bio zabranjen rad.
  • Zatraženo je i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade za delatnosti kojima je u proteklom periodu bio merama ograničen i otežan rad. Za delatnosti kojima je bio zabranjen rad, odnosno onemogućeno poslovanje zatraženo je oslobađanje plaćanja doprinosa i poreza na zarade.
  • Zatraženo je i obustavljanje uvođenja novih taksi i drugih dažbina na republičkom i lokalnom nivou, kao i oslobađanje plaćanja niza taksi od korišćenja bašti i firmarina do ekoloških i taksi za odvodnjavanje.

UPS se zalaže i za blagovremeno definisanje seta zaštitnih mera što bi mnogo značilo privrednicima u organizaciji njihovog posla, kao i za neselektivnu kontrolu sprovođena mera. Predlaže se i donošenje nacionalne strategije razvoja čiji bi ciljevi dali jasniji okvir za orijentaciju privrednicima.

UPS takođe predlaže da se donesu dugoročne umesto kratkoročnih mera.

Za sadašnji način donošenja mera Kriznog štaba Ups ističe da je često nejasan i neprecizan pa poslodavci nisu sigurni na koga se odnose što šteti i inače poljuljanom poslovanju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio