Za Pokrajinske konkurse u privredi i turizmu opredeljeno 270 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, objavio je četiri konkursa od čega dva u oblasti privrede a dva u oblasti turizma.

Ukupna vrednost konkursa iznosi 270 miliona dinara, a u okviru njih, mikro i mala privredna društva i preduzetnici na konkursima u oblasti privrede mogu konkurisati za subvencionisanje troškova za nabavku mašina, opreme odnosno za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine, u okviru koga je obezbeđeno ukupno 41 milion dinara, kao i za 118 miliona dinara za nabavku repromaterijala. Objavljeni javni konkursi u turizmu namenjeni su privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine, tačnije za podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture u vrednosti od 59 miliona dinara, kao i za nabavku mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata sa ukupno 52 miliona dinara. Rok za podnošenje prijava po navedenim konkursima je 16. mart 2021. godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio