8. april – Svetski dan Roma

Danas se obeležava Međunarodni dan Roma, dan proslave romske kulture i podizanja svesti o problemima s kojima se Romi suočavaju.

Istorija Roma je uglavnom nepoznata za šire društvo i mnogi smatraju da je to narod koji nema svoju istoriju i tradiciju.

Par činjenica iz romske istorije:

  • Romski narod  su pripadnici tradicionalno nomadskog naroda poreklom iz severozapadne Indije koji pripada Indo-Iranskoj jezičnoj porodici.
  • Ime za Rome potiče od reči rom ili manuš = čovek ili Cigani, koje vodi poreklo iz grčkog izraza „Athinganos“, a zatim se u evropskim jezicima menja u raznim varijantama. Nemci su osmislili  ime Zigeuner, mađari – Cigány, italijani – Zingaro i tako redom.
  • Romi su narod bez domovine i vlastite političke organizacije. Međusobno su veoma složni i nikada nisu vodili osvajački rat.
  •  Karakteristično im je  da u brak ulaze veoma mladi. Romi uglavnom prihvataju veru zemalja u kojima žive.
  • Romi su skloni muzici i u mnogim  zemljama su poznati kao profesionalni muzičari.
  • Jezik Roma pripada indijskoj grani jezika u koji je tokom njihove seobe prošaran velikim brojem stranih reči.

Na prvom međunarodnom kongresu Roma, održanom u Londonu 1971. godine,  za romsku himnu proglašena pesma „Đelem – đelem“ (romski: Išao sam, išao), a ustanovljena je i zastava plavo-zelena boje,  s crvenim točkom u sredini, kao simbolom napretka i pokreta, ali i migracije Roma tokom istorije.

Međunarodni dan Roma je službeno proglašen 1990. godine  u Serocku u Poljskoj, mestu četvrtog Svetskog romskog kongresa Međunarodne romske unije (IRU). I pored toga što je poslednjih godina mnogo učinjeno na poboljšanju položaja Roma, oni su još uvek najdiskriminisanija društvena grupa u Evropi.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio