Država odvojila 5,75 milijardi dinara za smanjenje nezaposlenih

Država će preko Nacionalne službe za zapošljavanje, investirati 5,75 milijardi dinara u prekvalifikovanje ljudi bez posla, zapošljavanje žena, mladih osoba sa invaliditetom, korisnika novčane socijalne pomoći i Roma, jer je procenjeno da su to grupe koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Prema najnovijim rezultatima, procenat nezaposlenih na evidenciji službe porastao je za 3,9 odsto, a u ovom trenutku posao putem NSZ-a traži 534.000 ljudi. NSZ raspisala je 13 javnih poziva za direktnu podršku poslodavcima i nezaposlenima, a putem ovih poziva, zaposliće se oko 18.000 ljudi. U pitanju su 13 različitih program i mera usmerenih prema teže zapošljivim kategorijama, a izdvajaju se program samozapošljavanja (250.000 dinara po osobi za pokretanje sopstvenog posla), program javnih radova (22.00 dinara mesečno za najteže zapošljive kategorije), program stručne prakse i pripravništva, kao i program za osove sa invaliditetom (obezbeđeno 550 miliona dinara).

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio