Građani Srbije sve više štede

U vreme pandemije koronavirusa štednja stanovništva u bankama u Srbiji je probila granice.

U prethodnih godinu dana dinarska štednja povećana je za 11,2 milijarde dinara (13,2 odsto), a od početka godine za tri milijarde dinara (3,2 odsto), dostigavši iznos od 96 milijardi dinara. Devizna štednja u bankama u Srbiji trenutno iznosi 11,7 milijardi evra i za godinu dana povećana je za 747 miliona evra (6,8 odsto), a od početka godine za 303 miliona evra (2,6 odsto). Devizna štednja i dalje čini najveći deo ukupne štednje u Srbiji, pri čemu je dominantna valuta u kojoj se štedi evro (10,7 milijardi evra ili 91 odsto ukupne devizne štednje).

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio