Regionalna deponija sadi energetske vrbe za proizvodnju biomase

Regionalna deponija deo je pilot projekta zahvaljujući kom će biti zasađeno 14.000 stabala brzorastuće vrbe i arunde koje će proizvoditi biomasu.

Brzorastuće energetske vrbe, inače, imaju višestruku funkciju: pročišćavaju i vrše detoksikaciju tla, upijaju višak vode, imaju ulogu vetrozaštitnog pojasa i vrlo su značajne za životnu sredinu, jer proizvode velike količine kiseonika. Zasad se radi na zemljištu Regionalne deponije, koje se nalazi između puta i kompostilišta, koje je inače devastirana žuta zemlja ali pogodna za ovu vrstu sadnica. Biomasa koja potiče od ovog drveća koje vrlo brzo raste će se mešati sa muljem iz Prečistača koji se tretira i kompostira, a taj mulj će biti moguće upotrebiti za tretiranje nekih divljih deponija, kojih još uvek ima. Ovako dobijeni kompostirani mulj će biti moguće upotrebiti za saniranje ranijih, dosadašnjih, a i divljih deponija.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio