Srbija putem konkursa dodeljuje pola milijardi dinara za zadruge

Ministarstvo za brigu o selu objavilo je konkurs za dodelu bespovratnih 500 miliona dinara zadrugama ove godine, a ovaj konkurs se odnosi i na zadruge na teritoriji Kosova i Metohije.

Iz ministarstva poručuju da će sa ovim sredstvima pomoći oko 60 zadruga, koje će moći da dobiju do 7,5 miliona dinara ako su novoformirane, odnosno do 15 miliona dinara ako su stare poljoprivredne zadruge. Pored poljoprivrednih zadruga, konkurs se odnosi i na turističke, zanatske i socijalne zadruge koje će moći maksimalno da dobiju do 7,5 miliona dinara. Rok za podnošenje prijava je 24. maj.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio