Ugostitelji zadovoljni usvajanjem novog paketa mera – SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

„Zahvaljujemo se rukovodstvu grada Subotica na čelu sa gradonačelnikom Stevanom Bakićem, što je u brzom i kratkom roku na osnovu zahteva, a u cilju očuvanja ekonomije i ugostiteljsko-turističke ponude, donelio odluku o paketu mera za pomoć ugostiteljskim objektima“.

Da podsetimo na sadržaj donešenog paketa mera pomoći ugostiteljima Subotice i Palića:

  • Oslobađanje od plaćanja 50% zakupnine sa pripadajućim PDVom poslovne prostore u javnoj svojini- period april, maj, jun 2021.
  • Oslobađanje od plaćanja 100% naknade za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne svrhe- letnje bašte i terase za period april, maj 2021., a za period jun, jul, avgust 2021. oslobađanje 50% ove naknade.
  • Oslobađanje od plaćanja naknada za taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru u visini od 50% za period april, maj, jun 2021.
  • Oslobađanje od plaćanja naknada za unapređenje i zaštitu životne sredine  u visini od 50% za period april, maj, jun 2021.

Neformalna grupa Ugostitelja, koja je do danas okupila 97 ugostitelja Subotice i Palića, u cilju formiranja pravno formalnog Udruženja, će nastaviti sa daljim delovanjima u pravcu zahteva prema organima Vlade Republike i Pokrajine.

Udruženje želi da se samostalno predstavlja, sa akcentom na zaštitu struke i delatnosti i da bude apolitično. 

U cilju zaštite i opstanka struke, ugostitelji su svojim prisustvom podržali inicijativu za normalan rad uz strogo poštovanje sanitarnih mera, kako bi se spasila delatnost, koja je nakon godinu dana restrikcija na izdisaju, preduzeća finansijski iscrpljena, likvidnost je ugrožena, a zaposleni pred biroom.
Udruženje traži da se omogući ono što im je zagarantovano Ustavom, a to je pravo na rad.

Očekujemo i ostale ugostiteljske objekte Subotice i Palića da se priključe Udruženju.

Svi zainteresovani Ugostitelji Subotice mogu da se priključe kontaktom na email: [email protected] ili putem javljanja na br: +38165 57 53 269 (isključivo Viber).

ZAHTEVI PREMA ORGANIMA REPUBLIKE SRBIJE I POKRAJINE

Udruženje nastavlja sa daljim aktivnostima, a podsećamo da je  pripremilo detaljan zahtev i prema organima Republike Srbije i Pokrajine Vojvodine.

Na nivou Pokrajine da se ukine naknada za odvodnjavanje, koje naplaćuje JP Vode Vojvodine.

Nadležne institucije na nivou Republike Srbije da ukinu naknade za SOKOJ i OFPS Fonogram u periodu kada su ugostiteljski objekti bili zatvoreni. Umanjenje cena srazmerno broju dana kada je onemogućen rad. Mogućnost reprograma dugovanja prema EPSu.

Zahteva se otpis doprinosa i poreza u periodu bilo koje sprečenosti obavljanja delatnosti.

Udruženje traži smanjenje PDV-a na uslugu hrane i pića na nivo od 5% za vreme krize, a maksimalan iznos da bude 10% kada se smiri epidemija.

Dodatno se traži da ugostitelji i turistički objekti ne budu diskriminisani, kako se često navodi u medijima i javnim nastupima Kriznog štaba da smo isključivi krivci za širenje epidemije.

Udruženje zahteva da se omogući puno radno vreme ugostiteljskih objekata.

Do danas okupljenih 97 ugostiteljskih objekata ima oko 900 zaposlenih radnika. 

Prioritet je vakcinacija zaposlenih u ugostiteljskim objektima.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio