Država dala 320 miliona dinara za projekte u nerazvijenim opštinama

Ministarstvo za razvoj opština, potpisalo je ugovor o dodeli bespovratne pomoći nedovoljno razvijenim opštinama u Srbiji u iznosu od 320 miliona dinara sa predstavnicima 40 lokalnih samouprava.

Prilikom potpisivanja ugovora, resorni ministar Novica Tončev istakao je da Vlada Srbije brine o svim građanima i da je cilj da se bar deo nerazvijenih opština vrati u rang razvijenih. U proteklom period, predstavnici resornog Ministarstva obišli su sve 44 opštine koje spadaju u rang manje razvijenih, prilikom čega je utvrđeno da su glavni problemi infrastrukturni i nedostatak kadrova i projektnih rešenja.Od ukupno 320 miliona dinara, 250 je odvojeno za investiranje u infrastrukturne objekte, koji treba da budu završeni u ovoj godini, dok je ostalih 70 miliona izdvojeno za izradu projektne dokumentacije i projekata sa kojima će opštine konkurisati za sledeću budžetsku godinu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio