Gradiće se plutajuće postrojenje za proizvodnju vodonika na Savi ili Dunavu

Srbija će u narednom period dobiti prvo plutajuće postrojenje za proizvodnju vodonika, koje će biti locirano na Savi ili Dunavu. Zahvaljujući tom postrojenju, koristiće se rečna voda za dobijanje još jednog energenta.

Plutajuća platforma na vodi  biće sastavljena od 110 rezervoara za vodonik zapremine po 50 kubnih metara, a pored postrojenja za preradu vodonika, imaće i različita postrojenja na vetar i sunce za proizvodnju električne enregije koja će služiti za proces elektrolize iz koje će se dobijati energent. Platforma će biti površine pola hektara, izgrađena od drveta a istovremeno će služiti i za prečišćavanje rečne vode.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio