NSZ obezbedio 5,75 milijardi dinara za podršku poslodavcima i nezaposlenim licima

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) raspisala je 13 javnih poziva odnosno konkursa za ovu godinu putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno više od 18.000 nezaposlenih lica.

Mere su prvenstveno namenjene realnom sektoru, a za njihovu realizaciju je opredeljeno 5,75 milijardi dinara. Poslodavcima su na raspolaganju subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih lica, pri čemu visina dodeljenih sredstava zavisi od kategorije lica koje se zapošljava i stepena razvijenosti lokalne samouprave. Pomoć za pokretanje samostalne delatnosti NSZ daje nezaposlenima kroz dodelu subvencije za samozapošljavanje. Posebna podrška predviđena je za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, kroz subvenciju zarade, kao i osobe sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima, kroz refundaciju troškova zarade za radnog asistenta i/ili troškova prilagođavanja radnog mesta. Najveći broj konkursa otvoren je do 30. novembra.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio