Pokrajina opredelila 42 miliona dinara za zapošljavanje

Raspisani su javni konkursi za dodelu subvencija za samozapošljavanje, poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica, kao i za sprovođenje javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini za šta je opredeljeno 42 miliona dinara.

Konkursu su otvoreni  do 20. maja i u potpunosti su usaglašeni sa merama koje za ove oblasti predviđa Nacionalna služba za zapošljavanje. Ideja Sekretarijata sa konkursima, je očuvanje radnih mesta i zapošljavanje novih, kao i osnivanje novih firmi. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje raspisan je na ukupno 15 miliona dinara, a subvencija se dodeljuje nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine u jednokratnom iznosu od 250.000 dinara, odnosno 270.000 dinara za osobe sa invaliditetom, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti u Vojvodini. Javnim pozivom za dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica predviđeno je ukupno 22 miliona dinara, a poslodavac može podneti samo jedan zahtev za dodelu subvencije i to u jednokratnom iznosu od 250.000 dinara po nezaposlenom.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio