Obezbeđeno 50 miliona evra za mala i srednja preduzeća

Evropska investiciona banka i Unikredit banka Srbija potpisali su sporazum o obezbeđivanju do 50 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji kako bi im pomogli u oporavku od krize prouzrokovane pandemijom koronavirusa.

Kredit će pomoći kompanijama da prevaziđu finansijska ograničenja koja je donela pandemija, održavajući likvidnost i radna mesta. U pitanju je četvrta kreditna linija koja je obezbeđena kao podrška srpskim kompanijama u okviru finansijskog paketa Tim Evropa za oporavak od posledica pandemije koronavirusa na Zapadnom Balkanu. Sa potpisanim zajmom, ukupno finansiranje EIB-a za oporavak od krize izazvane koronavirusom, koje je obezbeđeno za mala i srednja preduzeća iz Srbije od početka pandemije, dostići će 140 miliona evra.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio