Odobrena tri kredita za gasifikaciju Srbije, država dala garanciju

Država je dala garancije za tri dugoročna kredita u ukupnom iznosu do 169 miliona evra koje će Srbijagas iskoristiti za gasifikaciju tri okruga i izgradnju tri razvodna gasovoda.

Državne garancije date su za ugovore o dva kredita OTP banke Srbije i jedan Banke Inteza AD Beograd, čiji korisnik će biti JP Srbijagas, i tako se obavezala da će ona isplaćivati kredite u slučaju da ovo javno preduzeće to ne učini.

Kredit radi gasifikacije Kolubarskog okruga i izgradnje razvodnog gasovoda Beograd-Valjevo-Loznica je na dinarski iznos u vrednosti ne većoj od 75 miliona evra, za gasifikaciju Borskog i Zaječarskog okruga ugovor je potpisan u iznosu od 66 miliona evra, dok za izgradnju gasovoda Leskovac-Vranje vrednost ugovora iznosi 28 miliona evra.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio