Pokrajina opredelila ukupno 39,6 miliona dinara za brojniju divljač i ribarstvo

Pokrajinska Vlada podržaće programe i projekte namenjene razvoju lova i unapređivanje stanja divljači i njenih staništa.

Za ove namene biće raspisan konkurs sa ukupno 19,6 miliona dinara bespovratnog novca, a najveći deo biće namenjen sufinansiranju nabavke žive divljači i to fazana, za šta će se izdvojiti 14 miliona dinara. Deo podrške opredeljen je za sufinansiranje izgradnje lovno-tehničkih objekata, odnosno uzgajališta u lovištima posebne namene, dok se u običnim lovištima podržava izgradnja remiza za divljač i drvenih nakrivenih čeka. Sem toga, pokrajina je ponudila ukupno 20 miliona dinara bespovratnih sredstava za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama preko javnog konkursa. Cilj konkursa je unapređivanje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta kroz razvoj ribarstva, a uslov je da se novi i ribnjaci za rekonstrukciju ne prostiru na manje od hektar i više od 100 hektara, i da se nalaze na teritoriji Vojvodine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio