Srbiji treba registar plaćanja taksi

Lokalne neporeske dažbine u Srbiji popisane su u više od 400 odluka, a iznos takse za zahtev, molbu, predlog ili prijavu u gradovima i opštinama varira između 20 i 300 dinara.

Ukoliko bi sistem bio transparentniji, potrebno je sve takse pobrojati u javnom elektronskom registru dažbina, doneti metodologiju za utvrđivanje njihovog iznosa, prilagoditi iznose realnom trošku pružene usluge, ali i spojiti ili preimenovati pojedine takse. Utvrđeno je da je prosečna taksa na lokalu 7.500 dinara, dok se njihov broj kreće od 10 koliko ih ima u Rumi do čak 144 u opštini Knjaževac. Najviše se plaća za postupke u oblasti ispunjavanja uslova za obavljanje delatnosti (40.500 dinara), kao i u oblasti urbanizma i građevinarstva (17.000 dinara), a najmanje koštaju upis i izdavanje potvrda iz registra (800 dinara).

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio