Usvojena odluka o rebalansu budžeta Pokrajine, koji sada iznosi 77,5 milijardi dinara

Skupština Vojvodine donela je na jučerašnjoj sednici Odluku o rebalansu budžeta AP Vojvodine i Odluku o izvršenju budžeta pokrajine za 2020. godinu.

Pokrajinska vlada je krajem maja uputila predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta za 2021. u kojem je pokrajinska kasa teža za 2,3 milijarde dinara i posle rebalansa iznosiće 77, 5 milijardi dinara. Namera je da 2,3 milijarde usmeri u kapitalne rashode: za završetak i opremanje objekta Kamenica 3 sa PET centrom, završetak lokalnog puta od regionalnog značaja Stapar–Sivac i uređenje starog jezgra Sremskih Karlovaca.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio