Za najugroženije iz budžeta 141 milijarda dinara

U republičkom budžetu za ovu godinu posebna pažnja posvećena je opredeljivanju sredstava za dečju, boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu, za poboljšanje učeničkog i studentskog standarda, za sportske stipendije, nagrade i priznanja.

Za ove namene opredeljeno je više od 141 milijarde dinara. Ubedljivo najviše novca je planirano za zaštitu porodice i dece, više od 64 milijarde, kao i za korisnike socijalne zaštite, u iznosu većem od 26 milijardi dinara. Između ostalog, za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite opredeljen je iznos od oko 21 milijarde dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio