Cene pšenice, ječma i kukuruza u rastu

Prvi ugovori za pšenicu rod 2021. godine zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,8 do 21 dinar po kilogramu bez PDV što je međugodišnji rast od 19,4 posto.

Radi se o pšenici sa minimum 12 procenata proteina i klauzulom „gratis lager“ do kraja jula. Ugovori za kukuruz prošle nedelje realizovani su cenovnom rasponu od 25 do 25,2 din/kg bez PDV-a sa preuzimanjem robe tokom jula, a ponderisana cena iznosila je 25,03 dinara. Za razliku od početka nedelje kada je cena ječma imala uzlazni trend pa su ugovori realizovani i za 20,3 dinara po kilogramu bez PDV-a, usledio je pad cene pa je krajem nedelje bila do 19,6 dinara. Zabeležen je rast cene ječma od 1,99 procenata.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio