Hala sportova dobija nova parking mesta početkom avgusta

Radovi na izgradnji parkinga ispred Hale sportova, trebalo bi da budu završeni do 6. avgusta, a za ove namene iz budžeta Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje izdvojeno je osam miliona dinara.

Izgradnja parking mesta započeta je 6. jula, a izvođač radova koji je uveden u posao ima rok od mesec dana da završi radove, čime će biti obezbeđeno novih 40 parking mesta.  Podsećamo, prostor ispred Hale sportova je godinama bio devastiran, bez obeleženih parking mesta, što je kvarilo sliku o najvećoj dvorani u gradu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio