2,2 milijarde dinara za zapošljavanje mladih

U drugom ciklusu programa „Moja prva plata“, iz republičkog budžeta izdvojeno je 2,2 milijarde dinara za zapošljavanje mladih, radi sticanja radnog iskustva.

U proteklom ciklusu, 8.400 mladih izabrano je putem ovog programa i pokazalo je dobre rezultata, a većina njih zasnovala je svoj radni odnos. Drugi ciklus počeo je pre desetak dana sa pozivom kompanijama da učestvuju u programu i da nastave za zapošljavanjem mladih. Zbog toga je Vlada odvojila veća sredstva kako bi povećala naknade za zapošljavanje, odnosno subvencije poslodavcima, pa će mesečna finansijska nadoknada za mlade sa srednjim obrazovanjem iznositi 22.000 dinara, a za one sa visokim obrazovanje 26.000 dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio