Grad Subotica podržao sajamske manifestacije sa 2,5 miliona dinara

Iz gradskog budžeta ove godine je izdvojeno 2,5 miliona dinara za udruženja, odnosno organizacije civilnog društva sa teritorije grada, koje organizuju sajamske manifestacije ili izložbe.

Na konkurs koji je bio raspisan u junu pristiglo je mnogo projekata od udruženja iz gradskih i prigradskih naselja, a komisija je donela odluku da podrži 17 projekata. Među podržanim projektima su Dani Nikole Tesle, Dani pčelarstva, Berbanski dani na Hajdukovi, Dani belog luka na Ludašu, Dani farmera u Bajmoku, Međunarodni festival oldtimera i drugi. 

Foto: pannonrtv.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio