Ugovori od pokrajine za tri konkursa za zapošljanje

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević uručio je ugovore korisnicima sredstava po javnim konkursima za oblast zapošljavanja, tačnije za samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih lica i za sprovođenje javnih radova.

Po navedena tri konkursa za zapošljavanje u 2021. godini, opredeljeno je 42 miliona dinara za zapošljavanje i radno angažovanje ukupno 182 lica. Sekretarijat je konkursom za dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica, koji je raspisan na 22 miliona dinara, stavio poseban akcenat na nezaobilazan uslov da poslodavac tri meseca pre podnošenja zahteva nije smanjivao broj zaposlenih na neodređeno vreme. Dodeljena je 61 subvencija, odnosno za zapošljavanje ukupno 88 lica.  U pogledu konkursa za samozapošljanje, dodeljeno je 60 subvencija, a pravo podnošenja zahteva za dodelu ove subvencije ostvarila su nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, a da su, pritom, završila obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke Službe ili, pak, druge odgovarajuće organizacije. Iz Subotice sredstva su dobili Udruženje “Ludaš” Hajdukovo, Udruženje “Zrnca peska” Bački Vinogradi kao i Gradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio