Povećane premije za proizvođače mleka

Premija za mleko biće povećana sa sedam na deset dinara po litri, najavljuju iz Vlade Srbije.

Povećanje premije mleka, odnosiće se na treći i četvrti kvartal, a realizacija će početi već od septembra, najavljuju iz Ministarstva poljoprivrede. Zbog visoke cene hraniva za životinje, situacija u mlekarstvu nije najbolja, stoga je država povećala premiju kako bi se pomoglo proizvođačima. Sa druge strane mlekare najavljuju predloge korekcije cene mleka u prodaji, koja se skoro nije menjala.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio