Učinjen prvi korak ka izgradnji brze pruge do Niša

Raspisivanjem tendera za izgradnju tunela broj 4 na deonici Stalać-Đunis, učinjen je prvi korak ka izgradnji brze pruge Beograd-Niš.

Obim radova uključuje izgradnju jednokanalnog dvokolosečnog tunela br. 4 dužine 3.275 metara, sa tri evakuaciona tunela i dva pristupna puta, kao i prethodnu izradu projektne dokumentacije, a ne podrazumeva nadgradnju koloseka, elektrifikaciju, signalizaciju i telekomunikacije. Procenjena vrednost posla koji će finansirati Evropska investiciona banka je 40 miliona evra, bez PDV-a, a trajanje ugovora ograničeno je na 4,5 godina

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio