Danas isplata 50e za penzionere

Novčana pomoć u iznosu od 50 evra, odnosno oko 5.900 dinara, u toku dana biće isplaćena na račune penzionera i još nekoliko kategorija građana.

Pored penzionera, koji su to pravo ostvarili zaključno sa 13. septembrom ove godine, tu pomoć dobiće i korisnici prava na deljivu porodičnu penziju, invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, invalidnoj deci. Uslov za sve je da su pravo ostvarili zaključno sa 13. septembrom 2021. godine. Korisnicima kojima rešenja o priznavanju prava budu doneta nakon 13. septembra, isplata će biti izvršena jednokratno, nakon uspostavljanja isplate prava. Ova pomoć isplaćuje se u okviru trećeg paketa mera pomoći države građanima i privredi. U okviru tog paketa očekuje se i da u novembru svi građani dobiju po 30 evra, u decembru još po 20 evra, dok će početkom naredne godine penzionerima biti isplaćeno još 20.000 dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio