EU odobrila 14,2 milijarde evra za IPA 3 program zemljama zapadnog Balkana

Evropski parlament je na poslednjoj plenarnoj sednici u Strazburu dao ”zeleno svetlo” za novu generaciju pretpristupnog instrumenta finansiranja koji će pomoći zemljama u procesu evrointegracija da se bolje pripreme za ispunjavanje obaveza budućeg članstva u EU.

Instrument pretpristupne pomoći 2021-2027 vredan je 14,2 milijarde evra, a podržaće sprovođenje reformi vezanih za EU u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Turskoj i na tzv. Kosovu. Opšti cilj IPA3 je da podrži ove zemlje u usvajanju i sprovođenju političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, društvenih i ekonomskih reformi, neophodnih za usklađivanje sa vrednostima Unije i za postepeno usklađivanje sa pravilima, standardima i politikama EU.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio