Inflacija u Srbiji niža u odnosu na region

Narodna banka Srbije saopštila je da je povećanje inflacije od početka ove godine, karakteristično za većinu zemalja, izazvano globalnim faktorima.

Pri tome je inflacija u Srbiji niža u odnosu na većinu zemalja regiona sa istim režimom monetarne politike. Međugodišnje stope inflacije tokom ove godine, a naročito od aprila, pod uticajem su niske baze iz istog perioda prethodne godine, kada je tražnja za velikim brojem proizvoda bila na najnižem nivou i kada su sve zemlje beležile stope inflacije koje su bile znatno niže od uobičajenih. Kako je objašnjeno, to se pre svega odnosi na cene nafte koje su tokom pandemije došle do svojih minimalnih nivoa, da bi se sa oporavkom tražnje tokom ove godine oporavile, nadmašile pretkrizne nivoe i poslednjih meseci su na značajno višim nivoima u poređenju sa prošlom godinom. Republički zavod za statistiku je izneo podatak,  da je u avgustu mesečna inflacija bila 0,9 odsto a međugodišnja 4,3 odsto.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio