Miroslavljevo jevanđelje je digitalizovano

Uspešno je završena  digitalizacija Miroslavljevog jevanđelja – najstarijeg sačuvanog srpskog ćiriličnog rukopisa iz 80-ih godina 12. veka u specijalno opremljenoj prostoriji u Narodnom muzeju, čime su upravljali stručnjaci iz Audiovizuelnog arhiva i centra za digitalizaciju SANU.

Miroslavljevo jevanđelje digitalizovano je u pet varijanti, a svaka strana i svaka iluminacija /inicijal/ je sa jednim ili dva svetlosna tela, što je omogućilo da se vidi svaki detalj, kao i cela knjiga. Snimanje je završeno pre nekoliko dana, predstoji proveravanje kvaliteta svakog snimka, kao i da se kao finalni proizvod Miroslavljevo jevanđelje pohrani u najvišoj mogućoj rezoluciji u Audiovizuelni arhiv.  Samo jedan snimak digitalizovanog jevanđelja ima oko 700 megabajta, a digitalizovano je ukupno 400 iluminacija i napravljeno oko 2.000 snimaka.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio