Srbija je jedina država van EU koja je emitovala zelenu e-obveznicu

Srbija je na međunarodnom finansijskom tržištu realizovala dve emisije evroobveznica u evrima (dual-tranche), saopštila je Narodna banka Srbije (NBS), ističući da je prvi put u svojoj istoriji Srbija emitovala „zelenu“ evroobveznicu u iznosu od jedne milijarde evra, ročnosti sedam godina (7G), čime pokazuje da je ekološki odgovorna zemlja.

Ova evroobveznica emitovana je po najnižoj kuponskoj stopi ikada od 1,00% i stopi prinosa od 1,26%, uz tražnju investitora koja je tokom aukcije premašila tri milijarde evra“Istovremeno je emitovana i petnaestogodišnja (15G) konvencionalna evroobveznica u evrima u iznosu od 750 miliona evra, po kuponskoj stopi od 2,05% i stopi prinosa od 2,3%, što je evroobveznica najduže ročnosti koju je Republika Srbija do sada emitovala (za kojom je tražnja investitora premašila nivo od 2,5 milijarde evra). Emisijom zelene obveznice, Srbija je postala jedna od malobrojnih evropskih zemalja i jedina evropska država van EU koja je emitovala zeleni instrument. Ovako prikupljena sredstva biće iskorišćena isključivo za finansiranje ili refinansiranje novih i postojećih rashoda usmerenih na postizanje još održivijeg rasta srpske ekonomije, a kroz ulaganja u oblastima obnovljive energije, energetske efikasnosti, saobraćaja, održivog upravljanja vodama i sprečavanja i kontrole zagađenja.

Foto: politika.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio