Srbija opredelila 117,6 miliona evra za digitalnu infrastrukturu

Vlada Srbije finansiraće inovativne kompanije, razvoj digitalne infrastrukture kao i ulaganja u istraživanja i razvoj.

Za ove namene, tj za 35 aktivnih projekata iz republičkog budžeta izdvojeno je 177,6 miliona evra. Pored ovih projekata, država se okreće ka svojih pet prioriteta – veštačka inteligencija, biotehnologija i biomedicina, pametni gradovi, budućnost mobilnosti i upotreba geoprostornih podataka. Država teži ka jačanju IT sektora ali i daljim ulaganjima u razvoj e-uprave, inovacija i digitalizacije, koja je doprinela duplo većem broju elektronskih transakcija koje su sa 17,8 milijardi dinara u 2019. porasle na 32,8 milijarde u 2020. godini.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio