Uklanja se nesanitarna deponija u Gornjem Tavankutu

Nesanitarna deponija na groblju u Gornjem Tavankutu uklanja se zahvaljujući lokalnoj samoupravi i Ministarstvu zaštite životne sredine, koje je pokrenulo veliku akciju čišćenja 500 deponija na teritoriji Srbije.

U poslednjoj deceniji broj divljih deponija na teritoriji Grada spao je sa 53 na 20 deponija, a svakako akcije čišćenja biće nastavljene uz apel građanima da ne stvaraju nove divlje deponije. Iz Gornjeg Tavankuta biće izmešteno 700 kubika smeća na deponiju “Aleksandrovačka bara”, a za ove radove izdvojeno je ukupno 3,1 milion dinara, od čega je Ministarstvo dalo 2,2 miliona a Grad 900 hiljada dinara.

Foto: pannonrtv.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio