Za podršku digitalnoj transformaciji preduzeća subvencija do 6.000 evra

Centar za digitalnu transformaciju (CDT) Privredne komore Srbije, u saradnji sa Ministarstvom privrede, uputio je javni poziv kompanijama za učešće u novom Programu podrške digitalnoj transformaciji za mikro, mala i srednja preduzeća 2021.

Pravo učestvovanja imaju sve kompanije koje imaju između 5 i 249 zaposlenih. Uslovi su da je preduzeće registrovano u APR-u najkasnije do 1. januara 2020. godine, da je u većinskom privatnom vlasništvu, da nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije, da je firma izmirila sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i da nije imala zabranu obavljanja delatnosti u prošloj godini. Preko Centra za digitalnu transformaciju PKS preduzeća dobijaju bespovratnu subvenciju Ministarstva privrede, do 6.000 evra. Pošto kompanija investira u svoju digitalnu transformaciju, bespovratnom subvencijom refundira joj se 50 odsto iznosa, a maksimalno 6.000 evra, u slučaju investicije ukupno vredne 12.000 evra. Kompanija spremna da investira, na primer, 4.500 evra, može da računa na bespovratnu subvenciju u istom iznosu, kroz povrat polovine od ukupno uloženih 9.000 evra. Takođe, firmama je obezbeđena supervizija procesa implementacije rešenja, nakon što je strategija usaglašena i dogovorena između kompanije i konsultanta.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio