BDP u 2020. iznosio 53,4 milijarde dolara, prerađivačka industrije najuspešnija

Prema zvaničnim podacima, najveći doprinos BDP-u Srbije u 2020. godini, od 13,3 posto, imao je sektor prerađivačke industrije, sa 11,3 procenta sledi trgovina na veliko i malo i popravke motornih vozila, dok je sedam posto rezultat sektora poslovanja nekretninama.

Na četvrtom mestu je poljoprivreda, šumarstvo i rudarstvo sa 6,3 posto, a peo mesto je zauzeo sektor informisanja i komunikacija sa 5,4 procenta. Što se tiče BDP-a za 2021. godinu u toku prvog kvartala zabeležen je rast od 20 odsto, u drugom kvartalu rast je iznosio 17 odsto i do kraja godine očekuje se nastavak pozitivnog trenda. Bruto domaći proizvod naše zemlje u prošloj godini iznosio je 53,4 milijarde dolara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio