Devizne rezerve Srbije oborile rekord

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije dostigle su na kraju septembra ove godine nov rekordan nivo. Prema zvaničnim podacima NBS rezerve iznose 16,8 milijardi evra, što je za preko 1,2 milijarde evra više nego na kraju avgusta.

Neto devizne rezerve iznosile su na kraju septembra 14,24 milijarde evra i veće su za 1,06 milijardi u odnosu na kraj prethodnog meseca. Povećanje bruto deviznih rezervi u septembru, rezultat je prvenstveno priliva po osnovu dve emisije evroobveznica u evrima u ukupnom iznosu od 1,70 milijardi evra.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio