Srbija i Mađarska pregovaraju o nuklearnoj elektrani Pakš

Srbija i Mađarska otpočeli su pregovore o izgradnji novog reaktora u nuklearnoj elektrani Pakš južno od Budimpešte, u kojem će naša zemlja biti manjinski vlasnik, kako bi se obezbedila energetska bezbednost, posebno zbog snaženja privredne aktivnosti.

Za sada je nepoznato koliko će biti investirano u novo postrojenje, ali je izvesno da je dogovor moguć i da će se naša zemlja pridružiti brojnim svetskim državama koje električnu energiju proizvode pomoću nuklearnih elektrana. NE Pakš ima četiri reaktora koji proizvode 43 odsto električne energije u Mađarskoj ukupne snage 2000 MW.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio