Subotica sklopila sporazum sa Fondom “Evropski poslovi”

U Pokrajinskoj vladi potpisani su sporazumi između svih 45 lokalnih samouprava i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine o uključivanju u sveobuhvatnu bazu podataka (BEFS) o projektima finansiranim putem eksternih izvora.

U ime subotičke lokalne samouprave sporazum je potpisao gradonačelnik Stevan Bakić. Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović istakao je nakon potpisivanja ugovora da je od 2012. do 2019. godine pokrajinska administracija subvencionisala 488 projekata sa više od sedam miliona evra. U tom periodu, kako je naveo, jedinice lokalne samouprave uz podršku Pokrajinske vlade u iznosu od 3,2 miliona evra realizovale su 151 projekat. Mirović je naveo da je važno da budemo okupljeni oko projekata, kao i da će se u narednom periodu sve više sredstava usmeravati na zaštitu životne sredine i unapređenje lokalne komunalne infrastrukture. Direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandar Simurdić rekao je da ovaj projekat treba da pokaže da zajedno, kao tri nivoa vlasti, uz partnere iz Evropske unije, u narednom periodu možemo da budemo još konkretniji i efikasniji kada je reč o raspoloživim izvorima finansiranja.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio