Planirani istražni radovi NIS-a u okolini Palića, inicirali sastanak sa lokalnom samoupravom

U cilju blagovremenog obaveštenja građana o nastavku istraživanja na lokalitetu Palić, predsednik Skupštine grada Subotice, dr Balint Pastor organizovao je u prostorijama Mesne zajednice Hajdukovo sastanak, na kojem su bili prisutni predstavnici Naftne Industrije Srbije a.d., sekretari MZ Palić, Hajdukovo i Šupljak kao i članovi saveta ovih mesnih zajednica.

Predstavnici NIS-a prezentovali su planirane vrste, obim i dinamiku istražnih radova, a sve u cilju nastavka istraživanja i povećanja resursne baze. Kompanija NIS će vršiti dodatna ispitivanja u četiri istražne bušotine koje se nalaze u eksploatacionom polju na lokalitetu Palić (1 bušotina), odnosno na istražnom prostoru (3 bušotine). Radovi će se vršiti na osnovu svih potrebnih odobrenja izdatih od strane nadležnog Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a njihov početak zakazan je za drugu polovinu januara naredne godine. Planirano je da se prvi rezultati u ovoj fazi istraživanja obezbede kroz ispitivanje gasnih intervala u ove četiri bušotine, u kratkoročnom periodu (10-15 dana po bušotini) uz poštovanje zakonskih okvira vezanih za geološka istraživanja i zaštitu životne sredine pri geološkim istraživanjima nafte i gasa.

Foto: privatna arhiva

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio