U Zakonu o upravljanju otpadom uskoro i građevinski otpad

Ministarstvo zaštite životne sredine održalo je krajem prošle sedmice javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Jedna od novina u Nacrtu tog zakona je da je građevinski otpad prvi put ušao u zakon i dobio svoj član. Nezvanične procene su, uzimajući u obzir infrastrukturne radove koji su veliki, gradnju i rekonstrukciju objakata u gradovima, izgradnju brzih puteva i autoputeva, da je ta količina otpada koji se stvara građenjem i rušenjem veća od 100 miliona tona godišnje. Ogromne količine građevinskog otpada reciklažom se mogu koristiti u razne svrhe, a donošenjem budućeg Zakona, ova oblast će biti uređena, što će dovesti do smanjenog korišćenja prirodnih materijala i mineralnih sirovina koje se besomučno troše u građevinskom sektoru.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio