148 godina od nastanka dinara

Donošenjem Zakona o kovanju srpske srebrne monete, dinar je postao zvanični srpski novac 12. decembra 1873. godine.

Tokom 1868. godine nakon više od 4 veka od poslednjeg srpskog srednjovekovnog novca, iskovan je prvi novac u obnovljenoj Srbiji i to u bakru, da bi pet godina kasnije iskovan prvi dinar u srebru. Prvi srebrni novčići iskovani te 1875. na aversu – prednjoj strani novčića – imali su lik kneza Milana Obrenovića. Iskovani su tada novčići u apoenima od 50 para, jednog i dva dinara. Zakon o kovanju srpske srebrne monete doneo je Milan Obrenović i bio je u skladu sa novčanom konvencijom koju su 1865. u Parizu zaključile Francuska, Belgija, Italija i Švajcarska, a kasnije joj pristupile Grčka i Rumunija.

Foto: srpsko numizmatičko društvo

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio