Budžet Subotice za 2022. godinu iznosi 7,58 milijardi dinara

Odbornici Skupštine grada, usvojili su budžet za 2022. godinu. Sa 52 glasa za i šest protiv, usvojen je budžet u iznosu 7,58 milijardi dinara, što je za 1,95 odsto (145 miliona dinara) više od obima utvrđenog budžeta rebalansom pre mesec dana.

Komentarišući budžet, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić je rekao da je sve planirano izuzetno oprezno, s obzirom da se i dalje nalazimo u pandemiji korona virusa. Tekući prihodi planirani su u visini od 6,68 milijardi dinara, primanja budžeta planirana su u iznosu od 366,56 miliona dinara, a preneta neutrošena sredstva iz prethodnog budžetskog perioda iznose 527,32 miliona dinara. Osim odluke o budžetu, odbonici su usvojili i Plan detaljne regulacije za naselje Kelebija, kao i odluke o sprovođenju javnih konkursa za izbor direktora za tri javno komunalna preduzeća: „Subotičku tolanu“, „Subotica-trans“ i „Subotičke pijace“.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio