EU dodeljuje 3,4 miliona evra za projekte lokalnih samouprava

Program EU za lokalni razvoj EU PRO Plus, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, objavio je javni poziv za projekte lokalne infrastrukture za koje je EU opredelila 3,4 miliona evra.

Poziv je otvoren do 31. januara 2022. godine, a pravo učešća ima 99 lokalnih samouprava iz dva regiona Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije koje su uključene u realizaciju programa EU PRO Plus, navedeno je u saopštenju. Lokalne samouprave treba da konkurišu sa projektima koji doprinose boljem kvalitetu života ljudi kroz unapređenje javnih infrastrukturnih objekata, uključujući i obnovu i izgradnju obrazovnih, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite, sportskih i objekata kulture, unapređenje komunalnih usluga i zgrada javne administracije. Vrednost pojedinačnih projekata će se kretati u rasponu 42.000 do 170.000 evra, dok opštine treba da sufinansiraju projekte u iznosu od minimum 15 odsto ukupne vrednosti projekta.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio