Javni dug skoro 30 milijardi evra

Javni dug Srbije iznosio je 29,61 milijardu evra na kraju oktobra 2021. godine, čime je njegov udeo ostao na nivou od 56,5 posto bruto domaćeg proizvoda kao u septembru, prema današnjim podacima Ministarstva finansija.

U nominalnom iznosu, javni dug je u oktobru povećan za 22 miliona evra u poređenju sa septembrom, kada je iznosio 29,59 milijardi evra. Na kraju 2020. godine, javni dug Srbije je iznosio 26,66 milijardi evra, što je činilo 57 procenata BDP-a. Deficit republičkog budžeta Srbije u periodu januar-oktobar 2021. godine iznosio je 97,8 milijardi dinara, pri čemu su prihodi iznosili 1,19 hiljada milijardi dinara, a rashodi 1,28 hiljada milijardi. Ovaj rezultat je za 198,7 milijardi dinara bolji od onog koji je planiran aprilskim rebalansom budžeta, budući da je za navedeni period bio predviđen deficit od 296,5 milijardi dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio