Oko 3 odsto stanovnika Srbije poseduje kriptovalute

Srbiji, prema poslednjim procenama, oko 200.000 ljudi poseduje neku kriptovalutu, a interesovanje za posedovanje kriptovalute u našoj zemlji je poraslo nakon što je ona prepoznata i u srpskom zakonodavstvu.

Naime, prema Zakonu o digitalnoj imovini, koji je stupio na snagu 29. juna ove godine, virtuelne valute prepoznate su kao virtuelna imovina, odnosno kao digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi. Usvajanjem ovog Zakona stvorena je zakonska osnova da se evidentiranje kriptovaluta nađe u bilansima stanja kompanija i institucija, ili kao kapitalna dobit ili gubitak kao sastavni deo bilansa uspeha, ali i da se oporezuje.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio